WELCOME TO THE BELGIAN MAGIC FEDERATION

pips

magic

Dear Friends of Magic,  In April 2014 an important event occurred within the Belgian magical world.  For the first time in the Belgian history of magic a nationwide federation was founded, the “Belgian Magic Federation”, or BMF.

Beste vrienden van de goochelkunst,  In April 2014 vond er een belangrijke gebeurtenis plaats binnen de Belgische magische wereld.  Voor de eerste maal in de Belgische goochelgeschiedenis kwam een nationale federatie tot stand, nl. “Belgian Magic Federation” afgekort BMF.

 

magichands

Chers amis de la magie,  En Avril 2014 un événement important a eu lieu dans le monde magique belge.  Pour la première fois dans l’histoire de la magie belge, une fédération nationale a été créée, à savoir : la « BELGIAN MAGIC FEDERATION », en abrégé BMF.