Verandering binnen Het Bureau

Het BMF Bureau en alle vertegenwoordigers van de Clubs wensen Charles Vandebroek te bedanken voor zijn inzet, ideeën, visies en de belangrijke rol die hij gespeeld heeft tijdens de voorbereiding en oprichting van deze federatie.

Het BMF Bureau en alle vertegenwoordigers van de Clubs hebben unaniem beslist om Kim Vander Auwera als Voorzitter (ad-interim) en Marco Candela als Ondervoorzitter (ad-interim) te benoemen tot de volgende Algemene Vergadering.

pips