Beste vrienden van de goochelkunst,

In April 2014 vond er een belangrijke gebeurtenis plaats binnen de Belgische magische wereld.
Voor de eerste maal in de Belgische goochelgeschiedenis kwam een nationale federatie tot stand, nl. “Belgian Magic Federation” afgekort BMF.

De voorbije maanden hebben alle goochelaars een krachtig signaal gegeven naar de Belgische en Internationale goochelwereld toe dat BMF een mooie toekomst heeft binnen de goochelwereld.
Getuige hiervan de 300 aanwezige goochelaars tijdens het eerste BMF event “Meet & Share the Magic” te Brussels Kart.

Om deze verandering binnen de Belgische goochelwereld verder te zetten, werd unaniem beslist door alle bestuursleden om mij als voorzitter (ad-interim) te benoemen. Ik wens alle bestuursleden te bedanken voor hun vertrouwen in mij en ben mij er degelijk van bewust dat aan het hoofd van BMF staan een belangrijke verantwoordelijkheid in houdt.

Tevens wens ik mijn voorganger Charles Vandebroek te bedanken voor zijn inzet, ideeën en visies tijdens de voorbereidingsjaren en opstartfase van BMF.

BMF streeft naar het promoten en ontwikkelen van de magische kunst in België. BMF streeft ook naar de vereniging van de clubs, goochelaars en verenigingen van clubs in België.

Wij trachten een betere samenwerking  en uitwisseling te bedenken, en ook wederzijdse hulp en coördinatie  bij het organiseren van magische evenementen. Daarom is er van bij de start een kalender met nationaal en internationaal goochelnieuws te bekijken op onze site , en dat werd onmiddellijk een succes.

BMF heeft nog een andere belangrijke taak in zicht. Het is één van onze eerste en fundamentele doelstellingen: het begeleiden, ondersteunen en coachen van jongeren die zich willen bekwamen in de goochelkunst,  ondermeer door hen te helpen en te steunen bij deelname aan wedstrijden.

BMF heeft ambitie,  en kijkt al uit naar een volgend evenement op 11 oktober 2015. Dit evenement zal geen afgeleide worden van het eerste evenement maar zal een groots nationaal evenement worden met als einddoel de bekroning van een Kampioen van België.

U merkt het er liggen nog veel uitdagingen te wachten en de eerste werkvergadering voor ons toekomstig evenement werd reeds ingepland.  Wij kijken er alvast naar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen tijdens ons volgend nationaal evenement in 2015.

Belgian Magic Federation